Tuesday 9 February 2016

Surah 17 (31~40)

Bani Israil, dari ayat 31~40; 


31. Dan janganlah kamu bunuh anak-anak kamu, lantaran  takut kepapaan, kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepada mu, sesungguhnya membunuh mereka itu, adalah satu dosa yang besar.

32. Dan janganlah kamu menghampiri zina, kerana sesungguhnya adalah satu kejahatan dan jelek perjalanan nya.

33. Dan janganlah kamu bunuh diri yang Allah telah haramkan, kecuali dengan jalan kebenaran, dan barang siapa dibunuh dengan kezaliman, maka sesungguh nya kami telah jadikan ahli waris nya itu berkuasa,  tetapi janganlah ia melewati batas dalam membunuh nya, sesungguhnya adalah ia orang yang ditolong.

34. Dan jangan lah kamu hampiri harta anak yatim, melainkan dengan cara yang lebih baik, hingga sampai ia baliq, dan tunaikan lah perjanjian, kerana sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya.

35. Dan sempurnakan lah sukatan, apabila menyukat, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, yang demikian itu baik bagi kamu dan sebaik-baik kesudahan.

36. Dan jangan lah engkau turut apa yang engkau tidak mempunyai ilmu padanya, kerana sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati   -  tiap-tiap satu daripadanya  -  akan ditanya dari hal itu.

37. Dan janganlah engkau berjalan dibumi dengan sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan boleh menembus bumi, dan engkau tidak akan boleh melawan tinggi dengan gunung-gunung.

38. Tiap-tiap sesuatu dari perbuatan-perbuatan itu, adalah kejahatan nya pada sisi Allah dibenci. 

39. Yang demikian itu, setengah daripada hikmat yang  Tuhan mu wahyu kan kepada mu, dan janganlah engkau adakan berserta Allah satu tuhan yang lain supaya engkau tidak dicampak kan di neraka, dengan keadaan tercela dan terbuang.

40. Maka adakah Tuhan kamu telah pilaharakan buat kamu akan anak-anak laki-laki, dan ia telah ambil melaikat itu sebagai anak-anak perempuan-perempuan ? sesungguhnya kamu berkata satu cerita yang besar (dosa besar).
 . 

Following twitter,
[] https://twitter.com/KeristalOptik/status/697257858178555904
.

No comments:

Post a Comment